Followers List

Rabu, 9 September 2009

Soalan Ramalan Sains UPSR 2009 / 4

0 ulasan
Jeane carries out an investigation by rolling three balls of different mass down an inclined plane. The balls would hit a wooden block and the distance the block moves is recorded

The table below shows the result of the experiment

a. From this investigation, state

i) what to change : ………………………………………………………………..

ii) what to measure : ………………………………………………………………


b. Write hypothesis:


______________________________________________________


______________________________________________________

سلام لبارن

0 ulasan
السلام عليکم دان سلام زياره سموا .

''امڤون دان معاف اندايڽ انسان ايني…
ترکاسر بهاس دالم بيچارا
ترسيلڤ بيچارا سماس برسام
ترماره يڠ تق کنا تمڤتڽ
ترتاڽ تق تنتو هالا .
ترساسول يڠ تق سڠاجا
ترڤوکول کت مان-مان
ترڤکيق کوات د تليڠا
ترهانتوق ترکتوق د کڤالا
ترڤينجام ترامبيل هرتا بندا
ترمودي تق سمنا-منا
ترومڤات بيلا اد چريتا ,

د هاري يڠ موليا سڤولوه جاري کو هولورکن سموا ,
مموهون کمعافن اتس سڬالا دوسا يڠ اد
کران اکو ماسيه برنام ماءنسي
ڤستيڽ تق لڤس ممبوات دوسا
سموڬ دمعافکن
.

معاف ظاهير دان باطين .
اخلاص درڤد : زازولنيزام بن زکاريا

Selasa, 8 September 2009

Ramalan Sains UPSR 2009

0 ulasan
Antara topik lain yang perlu diberi perhatian adalah :

 1. Mikroorganisma ( yis dan roti) seperti soalan percubaan Pulau Pinang.
 2. Gear
 3. Penyiasatan keterlarutan gula mengikut hari. Jika soalan diberi adalah graf, pastikan anda mengetahui wtc/wto berdasarkan graf.
 4. Gerhana matahari dan gerhana bulan.
 5. Keperluan asas haiwan dengan penyiasatan terhadap saiz ikan dalam akuarium.
 6. Tajuk geseran dan kelajuan. Jika penyiasatan menguji satah condong dengan kelajuan guli tentukan wtc dengan tepat.
 7. Tuas. Sila tulis pemboleh ubah dengan lengkap.
 8. Kadar keapungan bahan.

کيت هاڽ مرامل . الله يڠ مننتوکن سڬالاڽا .

والسلام

Tips Menjawab soalan sains - 018/ 2009

0 ulasan

سلام زياره سموا

Sains adalah satu matapelajaran yang mencabar sama ada kepada pendidik mahupun murid-murid. Oleh itu di sini diberikan beberapa tips menjawab soalan sains dengan menggunakan bahasa yang mudah dan arahan yang ringkas.

Berikut adalah tips menjawab soalan sains 018-UPSR

 1. Sila pastikan anda menguruskan masa menjawab soalan dengan baik.
 2. Saya mencadangkan jawablah soalan bahagian b terlebih dahulu. Masa yang diperuntukkan ialah 30 minit.
 3. Kemudian baru jawab soalan bahagian a. masa diperuntukkan ialah 45 minit.
 4. Jika ada masa, buatlah semakan berulang kali agar kita dapat memperbetulkan jawapan yang masih keliru.


Perincian tips menjawab soalan Sains bahagian B:

 • Sila tentukan topik mana soalan itu disoal. Ini kerana, isi jawapannya tidak lari daripada tajuk tersebut.
 • Gunakan petikan yang diberikan. Fahamkan petikan dan gariskan kata kunci petikan yang mengandungi pemboleh ubah.
 • Lihat pula rajah rangsangan yang membantu anda mencari pemboleh ubah mahupun dapatan lain.
 • Anda dibenarkan menulis atau menanda ruangan kosong pada kertas jawapan untuk membantu anda menulis maklumat sampingan.
 • Tentukan anda faham soalan yang dikemukakan, gariskan kata kunci soalan dan terus menjawab mengikut teknik yang telah dipelajari.
 • Bagi jawapan seperti tujuan, hipotesis dan kesimpulan, sila semak setiap parameter/ kriteria dan perubahan pemboleh ubah ( sama ada menaik atau menurun wtc/wto. Ini kerana hipotesis yang salah akan menyebabkan jawapan anda turut salah.
 • Tulisan hendaklah kemas dan boleh dibaca oleh pemeriksa. Jangan menulis menggunakan singkatan kelak boleh menyebabkan pemarkahan tidak berpihak kepada anda.

Tips Bahagian A.

 1. Sila baca sebanyak 2 kali soalan. Pertama, baca soalan untuk anda tahu soalan secara keseluruhan. Kedua, baca untuk fahamkan dan gariskan kata kunci soalan.
 2. Tentukan apakah topik yang terlibat dalam soalan tersebut. Jawapan tidak akan lari daripada topik yang disoal.
 3. Buang jawapan yang anda pasti benar-benar salah.
 4. pilihlah jawapan yang paling tepat menngikut kehendak soalan dan bukannya jawapan yang anda tahu.
 5. Tinggalkan soalan yang sukar untuk menjawab soalan berikutnya. Anda boleh menyemak soalan yang sukar itu setelah anda menjawab semua soalan lain.
 6. Tanda setiap soalan pada kertas soalan dan kemudian kertas OMR tanpa perlu menanda kertas OMR dihujung ujian. Kegopohan anda menanda kertas OMR akan menyebabkan anda tersalah tanda pilihan mengikut nombor soalan yang betul.
 7. Semak semua soalan dan jawapan sekali lagi sebelum menghantar jawapan.

سلامت ماجو جاي

اخلاص درڤد

زازولنيزام بين زکارياSoalan Ramalan Sains UPSR 2009 / 3

0 ulasan
Haris uses a rod to move a big rock. Effort is applied at different points along the rod to move the same load.
Haris menggunakan sebatang rod untuk menggerakkan sebij batu besar. Daya dikenakan pada kedudukan yang berbeza di sepanjang rod untuk menggerakkan beban yang sama.

Figure 3 (Rajah 3)

The observations are recorded in the table below.
Pemerhatian dicatatkan dalam jadual dibawah.


a)Base on the observations above, state a hypothesis between the distance of effort from the fulcrum and amount of effort to move the load.
Berdasarkan pemerhatian di atas, nyatakan satu hipotesis di antara jarak daya dari fulkrum dan jumlah daya yang diperlukan untuk menggerakkan beban.

_________________________________________________________

_________________________________________________________
[ 1 mark ]
[ 1 markah ]

b)What is the trend on the effort needed to move the load when the distance of the effort to the fulcrum is farther?
Apakah corak perubahan daya yang diperlukan untuk menggerakkan beban sekiranya jarak daya dari fulcrum adalah lebih jauh?

_________________________________________________________
(1 mark)
[ 1 markah ]

c)What principle of a simple machine is investigated by Haris?
Apakah prinsip mesin ringkas yang disiasat oleh Haris?

__________________________________________________________
[ 1 mark ]
[ 1 markah ]


d)What can be concluded from this investigation?
Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini?

_______________________________________________________

_______________________________________________________
[ 1 mark ]
[ 1 markah ]

Soalan Ramalan Sains UPSR 2009 / 2

0 ulasan
Diagram 2 shows an investigation carried out by a group of pupils.
Rajah 2 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid.Diagram 2
Rajah 2
a) What is the aim of the investigation?
Apakah tujuan penyiasatan ini?

________________________________________________________
(1 mark)
(1 markah)
b) What causes a shadow of the pingpong ball fall on the globe?
Apakah sebab bayang-bayang bola pingpong jatuh ke glob?

________________________________________________________
(1 mark)
(1 markah)
c) What conclusion can you made from this investigation.
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan ini.

_________________________________________________________
(1 mark)
(1 markah)

d)The diagram below shows two different places , P and Q, on the surface of the Earth.
Rajah di bawah menunjukkan dua kawasan yang berbeza, P dan Q di atas permukaan Bumi.P is darker than Q. State one reason (inference) .
P lebih gelap dari Q. Nyatakan satu inferen.
_________________________________________________________
(1 mark)
(1 markah)

Soalan Ramalan Sains UPSR 2009

0 ulasan
Diagram 1 is a bar chart shows the result of an investigation when 500 ml of water is heated until it boils.

Rajah 1 ialah carta palang yang menunjukkan keputusan penyiasatan di mana 500 ml air telah dipanaskan sehingga mendidih.


(a) What is the purpose (aim) of the investigation ?
Apakah tujuan penyiasatan itu ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
[1 mark]
[1 markah]

(b) What is the trend of water temperature change as shown in Diagram 1 ?
Apakah corak perubahan suhu air seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1 ?

____________________________________________________________
[1 mark]
[1 markah]

(c) Predict what will happen to the water temperature if the heating is continued until 15 minute.
Ramalkan apa akan berlaku kepada suhu air jika pemanasan diteruskan sehingga minit ke-15.


____________________________________________________________
[1 mark]
[1 markah )


(d) What conclusion can you make based on the bar chart?
Apakah kesimpulan yang boleh kamu buat berdasarkan carta bar itu ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
[1 mark]
[1 markah ]

Soalan Ramalan B Inggeris UPSR 2009 - tambahan

0 ulasan

Sports Day

Zarif is a twelve-year-old boy who studies at SK Taman Jaya.He is the head prefect at his school. He is very active in sports. All the teachers and friends like him because he is kind and helpful. He is also as hardworking as an ant.

Last Saturday, SK Taman Jaya had its annual Sports Day.

The school field was transformed into colourful circus. As it was a sunny day, many people turned up to watch the events. The teachers and pupils decorated their tents creatively. There was a special tents for the VIP's and parents.

Zarif took part in the 200 m race. He and his friends were at the starting line. When the air gun sounded, Zarif ran as fast as lightning. The spectators cheered and clapped excitedly. Zarif ran as fast as lightning and won the first place in the race.

During the prize giving ceremony, the headmaster gave away the prize to the winners. Zarif was declared as the best athlete of the year. His teachers and friends congratulated him. His parents were very proud of their beloved son. It was a memorable day for him.

Section C

Sarah lives in a housing estate not far from segamat.she student in year 5 and is also a school prefect.She is a responsible and kind girl. Last sunday,she followed her mother to the night market not far from her house. While her mother was buying some vegetable, she heard a girl crying frantically serching for her mother.

Many passersby were looking at the girl wondering what was wrong with her. The man who was standing near her, was consoling her. Sarah recognised the little girl. She was her neighbour's daughter, Intan. Sarah quickly informed her mother who was still at the vegetable stall. The approached Intan to find out what had happened. She told them that she had come to the night market with her mother. Unfortunately, she got separated while walking through a crowded stall. Sarah mother's quickly contacted Intan's parents using her mobile phone. Within minutes her parents were there, as there were also looking for Intan. They had been searching frantically for their daughter. They were very grateful to Sarah and her mother. They thanked them for their good deed.

The fishing Trip

Lamin likes to fish. His father often brings him to the seaside to fish. Last fine Saturday morning, Lamin and his father packed their fishing poles and baits for their fishing trip. They set out early to avoid crowds.

Lamin gasped in awe at the water that shone like crystals and the sand that sparkled like diamonds under the hot sun. They went to their favourite spot, which was nice and quiet. They were able to fish peacefully.

After waiting for about an hour, Lamin felt a tug at his line. He shouted for his father and they both pulled with every ounce of strength they had. Lamin cried happily because he had caught a big fish. They went home, satisfied with their big catch today.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails

KE ARAH KECEMERLANGAN YANG KONSISTEN


PENCAPAIAN :

INDIVIDU


1. GURU INOVATIF SEK RENDAH 2007 - JOHAN PP
2. GURU CEMERLANG ICT 2007 - JOHAN PP
3. GURU CEMERLANG KOKURIKULUM - JOHAN PP KE KEBANGSAAN
4. GURU CEMERLANG SAINS - KPM
5. GURU CEMERLANG TMK 2009- JOHAN PP KE KEBANGSAAN
6. GURU INOVATIF (INDIVIDU) MOSTI-KPM 2013 - KETIGA


KEJURULATIHAN

2014
1. AEV Final Kebangsaan
2. First Lego League Malaysia Open
3. International Exposition & Education Research
4. NRC Penang State Level

2013

1. AEV PERINGKAT KEBANGSAAN (KELIMA)
2. FIRST LEGO LEAGUE , MALAYSIA OPEN
3. NRC PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG
4. KOREOGRAFER PROGRAM SAITAMA SCHOOL MALAYSIA JAPAN

2012
1. AEV PERINGKAT KEBANGSAAN


2008
1. PIDATO YAYASAN HARAPAN KANAK-KANAK - JOHAN PP
2. PERTANDINGAN EUREKA REEE 2006-2007-JOHAN PP KE KEBANGSAAN
3. MENULIS CERITA HARI GURU - JOHAN (L) & JOHAN (P) PP
4. KIDS WITNESS NEWS ANJURAN PANASONIC

2007- JOHAN PULAU PINANG KE KEBANGSAAN
7. ESEI KEUSAHAWANAN - MECD - NAIB JOHAN KEBANGSAAN